İletişim becerileri, dil ve konuşma gelişimi, konuşma seslerinin doğru üretilmesi, sesin doğru kullanımı ile ilgili alanlar dil ve konuşma terapistinin ilgi ve uzmanlık alanı içindedir.

Dil ve Konuşma Gelişiminin Değerlendirmesi

Çocuğun dil ve konuşma gelişiminin takvim yaşı ile uyumlu olup olmadığını tespit etmek için çocuğu oyun ortamında izlemekte ve Türkçe için geliştirilmiş formal testleri uygulamaktayız.

Dil testlerinden bazıları;

  • TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi)

  • TODİL (Türkçe Okul Çağı Dil Gelişimi Testi)

  • TİFALDİ (Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi)

Bu değerlendirmeler duyduğunu anlama ve duygu, düşünce ve isteklerini ifade etme konusunda yeterliliği belirler. Dil ve konuşma terapisti sonuca göre aileyi bilgilendirip, yönlendirir. Konuşma terapisinin gerekli olduğu durumda ailenin de katılımıyla terapi programı düzenlenir.

Gerektiğinde kullandığımız genel gelişim değerlendirmesi;

  • SST (Sesletim Sesbilgisi Testi)

  • AAT (Ankara Artikülasyon Testi)

Değerlendirme sonrası, düzenli olarak vakanın katılımıyla seslerin doğru üretilmesi için konuşma terapisi uygulamaktayız.

Akıcılık Bozukluğu / Kekemelik Değerlendirmesi

Konuşmanın normalden hızlı olması ve konuşmanın akıcı olmaması dil ve konuşma terapistlerinin uzmanlık alanı içindedir.

  • Değerlendirmede bireyin kekemelik öyküsü, kekemeliğe karşı tepkileri değerlendirilir. Konuşma ve okuma (6 yaş ve üstü için) sırasındaki kekemelik yüzdesi hesaplanır ve kekemeliğe eşlik eden ikincil davranışlar ve kekemelik özellikleri değerlendirilir. Erken dönem kekemeliklerde (okul öncesi), aileye çocukla iletişim sırasında dikkat etmesi gereken noktalar öğretilir, bazı çevresel düzenlemeler yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre hangi terapi yönteminin uygulanacağına karar verilir. Terapilerde akıcılığın arttırılması ve kekemeliğe karşı duygu ve tutumların değiştirilmesi üzerine çalışılır.

 Afazi Değerlendirmesi

Afazi, genellikle bir inme ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan bir dil bozukluğudur.

Uygulanan Testler

  • ADD (Afazi Dil Değerlendirme Testi)

Değerlendirmeden sonra, bireyin afazi tipi ve yetersizliğine göre terapi programı düzenlenir. Konuşma terapisinde, dil becerilerini mümkün olduğu kadar yeniden oluşturarak, dil sorunlarını telafi ederek  ve kalan dil becerilerini kullanması için bireyi motive ederek iletişim becerilerini geliştirme üzerine çalışılır.

Bizimle İletişime Geçin

İletişim