Project Description

Gelişme Geriliğine Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Nörogelişimsel bozukluklar çocuklarda ince ve kaba motor gelişimi, bilişsel gelişim, dil gelişimi ya da sosyal duygusal gelişim alanlarının herhangi birinde, birkaçında ya da tümünde akranlarına oranla gerilik biçiminde ortaya çıkmaktadır. Değişen sosyo-ekonomik koşullar nedeniyle doğum oranları düşmekte ve ilk kez bebek sahibi olan annelerin yaşlarında artış gözlenmektedir. İleri yaşlarda olan annelerin bebeklerinde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riski daha fazladır ve nörogelişimsel geriliği olan çocukların sayısındaki artışa bu durumun neden olabileceğine ilişkin görüşler mevcuttur. Amerika Birleşik Devletleri’nde okul öncesi dönem çocukların yaklaşık %5 ila ’u gelişimsel gerilik göstermektedir. Bu çocukların yaklaşık %40’ında da gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları görülmektedir.

Nörogelişimsel geriliklerin en belirgin özelliği çoğu zaman tek bir gelişim alanında ortaya çıkmak yerine birkaç alanda birden geriliğin var olmasıdır. Örneğin, yaşıtlarına oranla konuşma geriliği yaşayan çocuklarda aynı zamanda bilişsel gelişim geriliği ya da ince motor becerilerinde de gerilik gözlenebilmektedir.

Bizimle İletişime Geçin

İletişim